Posts

Showing posts from December, 2013

İslami Cemaatler-Tarikatlar ve Eleştirel Düşünme

İslami cemaatler tarihte önemli işlevler ve toplum hizmetleri görmüşlerdir. Ancak günümüzdeki tek-adam, tek otorite modeli ile yönetilen İslami cemaat/tarikat oluşumları hiyararşik ve üstten inmeci doğalarıyla kritik ve özgür düşünmenin büyük oranda sınırlandığı yapılanmalar olmalar ı hasebiyle İslam toplumlarının şu modern çağda ilerlemelerine mani olan önemli etkenlerden biridir. Peki neden? Devamı için tıklayınız...